четвртак, 1. октобар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о поднетом захтеву ЗЗП за централизовану јавну набавку број 12/20

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки


објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о поднетом захтеву ЗЗП за централизовану јавну набавку број 12/20, добра – Смрзнита риба

 

 

Обавештење