понедељак, 5. октобар 2020.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Отуђење непокретности у јавној својини Града Београда у поступку јавног надметања

ГРАД БЕОГРАД
Драгослава Јовановића број 2
На основу Решења Градоначелника и заменика Градоначелника број: 463-7832/19-Г-01 од 19.11.2019.год., број: 463-3867/19-Г-01 од 28.05.2019.год. и број: 020-5463/20-Г од 16.09.2020.год., Комисија за спровођење поступка отуђења јавним надметањем непокретности-станова на којима је носилац права јавне својине град Београд


оглашава

ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БЕОГРАДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

 

Текст огласа можете преузети овде: