петак, 2. октобар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за централизовану јавну набавку број 13/20

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки 
Ул. Краљице Марије бр. 1

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку за централизовану јавну набавку добара
СМРЗНУТО ВОЋЕ И СМРЗНУТО ПОВРЋЕ
Јавна набавка број: 13/20

 

 

Позив и конкурсна документација