среда, 7. октобар 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 55/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
Краљице Марије 1

доноси

Одлуку о додели уговора
за јавну набавку број 55/20 - Закуп сала за спортске активности - рекреацију радника Градске управе

Одлука