среда, 7. октобар 2020.

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 5/2020

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

Тиршова 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 5/2020 - Услуге физичко-техничког обезбеђења манифестација од значаја за град Београд

Позив и конкурсна документација