четвртак, 8. октобар 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о покретању преговарачког поступка за јавну набавку 63/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
Краљице Марије 1

објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ 
о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку број 63/20 - Одржавање система евиденције радног времена

Обавештење