четвртак, 8. октобар 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 59/20


ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
Краљице Марије 1 

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда - Одржавање система за хлађење сервер сала на локацијама Тиршова бр. 1 и 27. март бр. 43-45

Позив и конкурсна документација