петак, 9. октобар 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о покретању преговарачког поступка за објављивање позива за подношење понуда за јн 47/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
за подношење понуда, број 47/20 – Одржавање апликације Портал за јавне набавке града Београда

Обавештење