среда, 14. октобар 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Позив за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку добра број 22/20

На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Секретаријат за образовање и дечју заштиту
Краљице Марије бр. 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку добра број 22/20 - Куповина намирница за потребе предшколских установа града Београда, обликована у четири партије

Позив