четвртак, 15. октобар 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку у отвореном поступку број 11/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове 
Краљице Марије 1

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору за јавну набавку у отвореном поступку, број 11/20- Радови на објектима Градске управе, обликовану по партијама, за партију 2– Спољашњи радови

Обавештење