четвртак, 15. октобар 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 45/20


ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове 
Краљице Марије 1

објављује

Одлуку о закљученом оквирном споразуму за јавну набавке број 45/20 – Одржавање система контроле приступа

Одлука