четвртак, 15. октобар 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 74/20

Г Р А Д    Б Е О Г Р А Д
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКУ
о додели уговора за јавну набавку број 74/20 - Фотокопир апарати

Одлука