петак, 16. октобар 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 17/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту
Београд, Краљице Марије 1
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору у отвореном поступку јавне набавке број 17/20, добра - Куповина дидактичке опреме за предшколске установе града Београда

 

Обавештење