петак, 16. октобар 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 4/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту
Београд, 27. марта 43-45


објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
о јавној набавци услуге – Израда  пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење радова на изградњи објеката социјалне заштите у Барајеву, по партијама,
(јавна набавка број 4/20)

 

Обавештење