петак, 16. октобар 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 65/2020

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 65/20 - Софтвер за надгледање и управљање мрежном инфраструктуром

Позив