среда, 21. октобар 2020.

Град Београд

Отуђење непокретности у јавној својини Града Београда - Савски венац

ГРАД БЕОГРАД
На основу Решења Градоначелника и заменика Градоначелника број: 463-4564/20-Г од 23.07.2020.год. и број: 020-4722/20-Г-01 од 03.08.2020.год., Комисија за спровођење поступка отуђења јавним надметањем непокретности на којима је носилац права јавне својине град Београд

оглашава

ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БЕОГРАДА У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Текст огласа можете погледати/преузети овде: