понедељак, 26. октобар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за централизовану јавну набавку број 13/20

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки
.
Краљице Марије 1

доноси

ОДЛУКУ
о закључењу оквирног споразума за централизовану јавну набавку број 13/20 - Смрзнуто воће и смрзнуто поврће

Одлука