среда, 28. октобар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 11/20

ГРАД БЕОГРАДА
Служба за централизоване јавне набавке

Краљице Марије 1/7

објављује

ОДЛУКУ
о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 11/20, добра - Млеко и млечни производи, обликовану у три партије

Одлука