уторак, 10. новембар 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 26/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

обjављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору за јавну набавку у отвореном поступку, број 26/20 - Тонери, обликовану у по партијама

Обавештење