уторак, 10. новембар 2020.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку услуга број 14/20

На основу члана 55. став 1. тачка 10, члан 57. и члан 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције

Трг Николе Пашића број 6

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
за јавну набавку услуга број 14/20 - Техничка контрола техничке документације за реконструкцију Палмотићеве улице

Обавештење