уторак, 10. новембар 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 83/20

На основу члана 55 став 1. тачка 2), чл. 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон),
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку услуга број 83/20 - Изнајмљивање интернет сервиса и повезивање удаљених локација VPN конекцијама са одржавањем оптичке мреже у Градској управи града Београда

Позив и конкурсна документација