уторак, 10. новембар 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 33/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору за јавну набавку број 33/20 – Одржавање софтверског пакета у Секретаријату за финансије

Обавештење