уторак, 10. новембар 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 45/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом оквирном споразум за поступак јавне набавке број 45/20- Одржавање система контроле приступа

Обавештење