петак, 13. новембар 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 54/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Сeкретаријат за опште послове

Краљице Марије 1, Београд

објављује

Обавештење о закљученом уговору
за поступак јавне набавке број 54/20 - Основна средства за потребе ресторана, обликоване по партијама, за партију 1 - Професионална машина за прање судова

Обавештење