среда, 18. новембар 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 19/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове

27. марта 43-45

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавне набавке радова, редни број 19/20 – Одржавање подстаница за грејање

Обавештење