петак, 20. новембар 2020.

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 3/2020

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

Тиршова 1

објављује

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку услуге број 3/2020 - Услуге физичко-техничког обезбеђења манифестација од значаја за Град Београд

Одлука