четвртак, 3. децембар 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Термин одржавања јавне седнице у вези са Нацртом измена и допуна плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац за део блока између улица: Карађорђеве, Великих степеница и Косанчићевог венца, Стари град

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је на седници одржаној 24.11.2020. године утврдила термин одржавања јавне седнице у вези са Нацртом измена и допуна плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац за део блока између улица: Карађорђеве, Великих степеница и Косанчићевог венца, Градска општина Стари град,

oглашава

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ
у вези са Нацртом измена и допуна плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац за део блока између улица: Карађорђеве, Великих степеница и Косанчићевог венца, Градска општина Стари град

ЈАВНА СЕДНИЦА у вези са наведеним Нацртом плана одржаће се 17. децембра 2020. године, са почетком у 13 часова у просторијама Градске општине Стари град, Београд, Македонска бр. 42.