понедељак, 11. јануар 2021.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 30/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 30/20 – Телекомуникациона опрема у објектима Градске управе

Позив и конкурсна документација