уторак, 12. јануар 2021.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 70/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење за јавну набавку број 70/20 - Систем видео надзора у објектима Градске управе града Београда

Позив и конкурсна документација