уторак, 12. јануар 2021.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 51/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

доноси

Одлуку о додели уговора
за јавну набавку број 51/20 – Редовно чишћење вентилације, опреме и инвентара у кухињама Градске управе

Одлука о додели уговора