уторак, 12. јануар 2021.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 2/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

објављује

Обавештење о закљученом уговору
за јавну набавку број 2/20 - Прибор за одржавање хигијене, обликовану у четири партије, за партију 1 - крпе, сунђери, четке и остали сродни производи

Обавештење о закљученом уговору