уторак, 12. јануар 2021.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 61/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

објављује

Обавештење о закљученом уговору
за поступак јавне набавке број 61/20 – Лиценце за Iron Port уређаје

Обавештење о закљученом уговору