петак, 15. јануар 2021.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о јавном увиду у Нацрт Плана квалитета ваздуха у агломерацији Београд

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Сeкретаријат за заштиту животне средине

Карађорђева 71

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

У складу са чланом 31. став 1. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Србије”, број 36/09 и 10/13), у зонама и агломерацијама у којима је ваздух треће категорије, односно када загађење ваздуха превазилази ефекте мера које се предузимају, односно када је угрожен капацитет животне средине или постоји стално загађење ваздуха на одређеном простору, надлежни орган јединице локалне самоуправе дужан је да донесе План квалитета ваздуха.
Градски завод за јавно здравље Београд, као носилац пројекта, доставио је Секретаријату за заштиту животне средине Нацрт Плана квалитета ваздуха у агломерацији Београд.

Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину наведеног плана, на службеном сајту града Београда (на дну ове странице), до 30. јануара 2021. године.

Мишљења, примедбе и предлоге о Плану квалитета ваздуха у агломерацији Београд заинтересована јавност може доставити Секретаријату за заштиту животне средине у року одређеном за Јавни увид, на email pkv.bg@beograd.gov.rs.