уторак, 19. јануар 2021.

Служба главног урбанисте

Позив особама са посебним потребама за предлоге унапређења њиховог кретања и функционисања у граду Београду

ГРАД БЕОГРАД
Служба главног урбанисте града Београда

упућује

Позив особама са посебним потребама за предлоге унапређења њиховог кретања и функционисања у граду Београду

Позив свим особама са посебним потребама, као и онима који се баве питањима унапређења њихове свакодневице да пошаљу своје сугестије, предлоге, идеје, као и позиције у Граду које сматрају критичним, како би се ниво приступачности, прилази објектима и апликације које то олакшавају, реализовали по угледу на светске стандарде.

Влада Републике Србије донела је на основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18), Стратегију унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године („Службени гласник РС”, број 44/20).

Правилником o техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС” бр.22/15) прописују се ближе стандарди који дефинишу обавезне техничке мере и услове за планирање, пројектовање и изградњу објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама.

У складу са пристиглим сугестијма, коментарима, предлозима и наведеним правним оквирима, Служба главног урбанисте града Београда, планира да у наредном периоду распише конкурс за идејна решења ( за урбани мобилијар, начин обраде јавних површина, као што су тротоар, стазе, пешачки прелази, приступачност јавним и другим институцијама и др.), која ће дати предлоге за уређење градских јавних површина на начин да се уклоне све постојеће препреке како би се омогућио комфоран и достојанствен живот свих грађана града Београда.

Предлоге слати на e-mail: anastasija.minjevic@beograd.gov.rs у периоду од два месеца почевши од 19. јануара 2021. године.