четвртак, 21. јануар 2021.

Секретаријат за социјалну заштиту

Одлука о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду грађевинског материјала и/или кућних апарата/н

Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи (у даљем тексту: Комисија), на основу члана 19. став 7. и 8. Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, број 18/92, „Службени лист СРЈ”, број 42/02 ― СУС и „Службени гласник РС”, број 30/10, у даљем тексту: Закон) и члана 10. став 1. тачка 4. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја, поступку и начину рада Комисије за избор корисника (у даљем тексту: Правилник о раду Комисије), доноси19. јануара 2021. године

ОДЛУКУ
о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја

Текст одлуке, листу и образложење можете, у PDF формату, погледати/преузети овде: