петак, 12. фебруар 2021.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму, број 50/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове


објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом оквирном споразуму за поступак јавне набавке број 50/20- Ангажовање радне снаге за обављање манипулативних послов

Обавештење