четвртак, 18. фебруар 2021.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 24/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту


објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 24/20, услуге – Лични пратилац

 

Обавештење