петак, 19. фебруар 2021.

Секретаријат за информисање

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 3/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове


oглашава

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору за јавну набавку број 3/20 - услуга, штампање и дистрибуција Службеног листа града Београда

 

Обавештење