петак, 19. фебруар 2021.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за централизовану јавну набавку број 15/20

ГРАД БЕОГРАД
Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки


објављује

ОДЛУКУ
о закључењу оквирног споразума за централизовану јавну набавку број 15/20 добра - Колонијална роба, обликована у девет партија

 

Одлука