петак, 19. фебруар 2021.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 16/20

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12 и 14/15 и 68/15)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

обjављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
У отвореном поступку јавне набавке број 16/20 - Набавка лиценци за заштиту мобилних уређаја

Обавештење