понедељак, 22. фебруар 2021.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 46/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
Београд, Краљице Марије 1


објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору за поступак јавне набавке број 46/20 - Отклањање недостатака на стабилним системима противпожарне заштите на основу петогодишњег прегледа

 

Обавештење