уторак, 23. фебруар 2021.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 59/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове 
Београд, Краљице Марије 1


објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности, број 59/20 - Одржавање система за хлађење сервер сала на локацијама Тиршова бр. 1 и 27. март бр. 43-45

 

Обавештење