среда, 17. март 2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Одлагање јавне седнице Комисије за планове Скупштине града Београда у вези са нацртом плана детаљне регулације подручја између привредне зоне "Аутопут" и аеродрома "Никола тесла"

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда са електронске седнице која је одржана 15. 3. 2021. године, о одлагању заказаног термина за одржавање јавне седнице у вези са Нацртом плана детаљне регулације подручја између привредне зоне „Аутопут” и аеродрома „Никола Тесла”, Градска општина Нови Београд и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20)
оглашава
ОДЛАГАЊЕ ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА
У ВЕЗИ СА
НАЦРТОМ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ „АУТОПУТ” И АЕРОДРОМА „НИКОЛА ТЕСЛА”, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

1.    Имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију, одлаже се одржавање јавне седнице по обављеном јавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације подручја између привредне зоне „Аутопут” и аеродрома „Никола Тесла”, Градска општина Нови Београд, која је била заказана за 25. 3. 2021. године, до даљег.