понедељак, 22. март 2021.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 49/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору за поступак јавне набавке број 49/20 – Извођење локалних рачунарских мрежа на локацијама Градске управе града Београда

Обавештење