петак, 26. март 2021.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 21/19

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту
Београд, 27. марта бр. 43-45

објављује


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
Услуге – Припрема и дистрибуција оброка за социјално-материјално угрожене кориснике на територији града Београда
 (јавна набавка број 21/19)

 


Обавештење