субота, 17. април 2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Обавештење о продужењу термина за обављање јавног увида и нови термин одржавања јавне седнице у вези са нацртом плана детаљне регулације, ГО Чукарица

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда, на седници која је одржана  13.04.2020. године,  о измени заказаних термина за обављање јавног увида и јавне седнице, у вези са  Нацртом плана детаљне регулације за подручје између улица: Чамџијине, Радничке, Брдовите, Лазара Кујунџића, Станка Опсенице, Љешке, Винодолске и Петра Мећаве, Градска општина Чукарица, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19)
оглашава
ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПРОДУЖEЊУ  ТЕРМИНА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА 
И НОВИ ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ
У ВЕЗИ СА
НАЦРТОМ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ЧАМЏИЈИНЕ, РАДНИЧКЕ, БРДОВИТЕ, ЛАЗАРА КУЈУНЏИЋА, СТАНКА ОПСЕНИЦЕ, ЉЕШКЕ, ВИНОДОЛСКЕ И ПЕТРА МЕЋАВЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА

 

1.    ЈАВНИ УВИД се продужава тако да траје од 29. марта до 11. маја 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Ул. 27.марта бр. 43-45 (у сутерену). 
2.    ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Ул. краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), у новом термину 3. јуна 2021. године, у 13 часова уместо 27. маја 2021. године. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. 
3.    Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
4.    У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs, у рубрици „Градски огласи ”.
5.    Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Ул. краљице Марије бр. 1, закључно са 11. мајом 2021. године. 
6.    До побољшања епидемиолошке ситуације, у зависности од броја пристиглих примедби, организоваће се једна, или више јавних седница, како би се омогућило присуство свих заинтересованих лица.