уторак, 22. јун 2021.

Секретаријат за јавни превоз

Јавни увид у нацрт стратегије развоја јавног линијског транспорта путника на територији града Београда за период до 2033. године, са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину

Градска управа града Београда
Секретаријат за јавни превоз

Београд, 27. марта, 43-45
оглашава
Јавни увид у нацрт стратегије развоја јавног линијског транспорта путника на територији града Београда за период до 2033. године, са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину

Нацрт стратегије развоја јавног линијског транспорта путника на територији града Београда за период до 2033. године, са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину, биће на јавном увиду у трајању од 15 дана, почев од 22. јуна до 06. јула 2021. године.
Примедбе и предлоге на Нацрт стратегије развоја јавног линијског транспорта путника на територији града Београда за период до 2033. године, са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину, сви заинтересовани могу доставити у наведеном периоду на имејл адресу javniprevoz@beograd.gov.rs 

Нацрт стратегије развоја можете видети и преузети овде