среда, 23. јун 2021.

Секретаријат за привреду

Одлука о о додели подстицајних средстава у области пчеларства на територији града Београда за 2021. годину


На основу Закључака градоначелника града  Београда, број: 3-1633/21-Г од 04. марта 2021.године, Јавног позива за достављање пријаве за доделу подстицајних средства у области пчеларства на територији града Београда за 2021. годину, утврђене Листе подносилаца пријава који испуњавају услове за доделу подстицајних средстава, VIII-06 бр. 32-4/21 од 12.05.2021. године, и предлога Одлуке о додели подстицајних средстава, VIII-06 бр. 32-4/21 од 12.05.2021. године, заменик начелника градске управе града Београда секретар Секретаријата за привреду доноси:
 
О Д Л У К У 

о додели подстицајних средстава у области пчеларства на територији града Београда за 2021. годину

Одлука о измени одлуке „Одлука о о додели подстицајних средстава у области пчеларства на територији града Београда за 2021. годину”