четвртак, 30. септембар 2021.

Град Београд

Обавештење о продужењу рока за пријављивање на јавни позив за доделу бесповратних новчаних средстава у висини основног пакета штампаних уџбеника за први и други разред

ГРАД БЕОГРАД
Фондације за младе таленте Града Београда

објављује

Обавештење о продужењу рока за пријављивање на јавни позив за доделу бесповратних новчаних средстава у висини основног пакета штампаних уџбеника за први и други разред за ученике јавних основних школа на територији града Београда

Рок за пријављивање на јавни позив за доделу бесповратних новчаних средстава у висини основног пакета штампаних уџбеника за први и други разред за ученике јавних основних школа на територији града Београда за школску 2021/2022. годину, продужен је до 15. октобра 2021. године.
Пријаве се подносе електронски преко следећег линка: https://portalfondacija.infostan.rs/ 

Уз пријаву се достављају:
1. Копија очитане чиповане личне карте родитеља тј. законског за ступника, односно фотокопија личне карте родитеља тј. законског заступника уколико није чипована.
2. Копија картице текућег рачуна родитеља, односно законског заступника.
3. Потврда основне школе (Образац ПОТВРДЕ основне школе можете ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ) да је дете ђак јавне основне школе и да у школској 2021/22. години похађа први/други разред, као и да није добио бесплатне уџбенике по програму Министарства просвете, науке и технолошког развоја за школску 2021/22. годину.
4. Изјава о обради података о личности (Образац ИЗЈАВЕ о сагласности на обраду података о личности можете ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ).

Напомена: они подносиоци пријаве, који пријаву НЕ подносе електронски потребно је да одштампају и потпишу читко попуњен Образац Пријаве који уз коју прилажу неопходну документацију. (Образац ПРИЈАВЕ на јавни позив (само за оне који пријаву НЕ ПОДНОСЕ електронски) можете ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ).

Остале информације, обавештења и упутства можете преузети на сајту Фондације, у делу „Конкурси” или нас контактирати на (011) 321-6246 или на електронску адресу fondzamlade@beograd.gov.rs.

Текст конкурса, упутство и образац пријаве можете погледати/преузети овде.