четвртак, 30. септембар 2021.

Град Београд - Служба главног урбанисте

Конкурс за дизајн за идејно урбанистичко-архитектонско решење фазе А БИО4 Кампуса - комплекса високошколских установа са комплементарним садржајима у Београду

Влада Републике Србије, Канцеларија за управљање јавним улагањима објавила је на Порталу јавних набавки јавну набавку – Конкурс за дизајн за идејно урбанистичко-архитектонско решење фазе А „БИО4 Кампуса” - комплекса високошколских установа са комплементарним садржајима у Београду, број набавке, ОКД/57-2021/Б4К.

Канцеларија за управљање јавним улагањима у сарадњи са Градом Београдом, Службом главног урбанисте, приступила је изради, расписивању и спровођењу конкурса.
Конкурс спроводи ЈУП „Урбанистички завод Београда”.

Линк за преузимање конкурсне документације за предметну набавку је: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/48661